Rätt Belysning - Bättre Hälsa

Biophilia är den inneboende anknytningen mellan människan och andra levande system, vilket betyder att vi är biologiskt anslutna till naturen. Biophilic design, som bygger vidare på denna teori, integrerar naturliga material, naturligt ljus och andra naturupplevelser i den moderna arkitekturen. När människor saknar kontakt med naturen lider de av psykiska problem och brist på välbefinnande.

Forskning visar att bilder av naturen minskar ångest och smärta samt förbättrar kvaliteten på vården vi får. Dessutom kan exponering för bilder av naturen påskynda patienters återhämtning.

Om man använder rätt belysning och integrerar naturen i byggnadsdesignen kan det ha en rad positiva effekter på den mänskliga kroppen. Resultaten från forskningen är tydliga och självklara.

Under vintermånaderna kan vi ofta känna av energibrist, nedstämdhet och trötthet. Men med rätt belysning på arbetsplatsen kan dessa problem avhjälpas på ett effektivt sätt. Under de senaste åren har ekonomiska experter inom industrin investerat i rätt belysning och resultatet har visat sig vara färre sjukfrånvaro-dagar och högre produktivitet.

Det finns en tredje receptor i ögat som påverkar vår dygnsrytm och stressnivå. Ljuset som når våra ögon tas emot av ljuskänsliga nervceller på näthinnan som skickar signaler till hjärnan. Forskare upptäckte år 2002 den tredje receptorn som blockeras av ljus och påverkar utsöndringen av vakenhetshormonet kortisol och sömnhormonet melatonin.

Vår dygnsrytm förskjuts lätt under vintermånaderna när vi går upp tidigt trots att solen inte går upp förrän senare. Studier visar att barns dygnsrytm och prestation påverkas positivt av rätt ljus under vintern.

Lumlyx är den perfekta lösningen för din arbetsplats eller vårdmottagning. Rätt ljus på 6500 K är optimalt för koncentration och prestation året runt, och Lumlyx kombinerar detta med imponerande och realistiska naturbilder för att skapa en unik upplevelse av ett verkligt fönster. Produkterna är idealiska för att omvandla tråkiga och enformiga arbetsytor till kreativa oaser.

Sammantaget kan ljus och natur ge liv och förbättra vår hälsa och produktivitet.