INSTALLASJONER

Lumlyx Sky LED

Lumlyx Ronda, Sju Sjöar Konferens AB

Senab Göteborg

Läkarhuset Stockholm

Värnamo Sjukhus MRI 3T

Tandvårdsgruppen Kungälv

Input Interiör showroom Göteborg

Gävle Sjukhus, Strålbehandlingsenheten

Paris Showroom

Folktandvården Kvilletorget

Umeå Sjukhus Strålbehandlingsenhten

INSTALLATIONER

Lumlyx Wall LED

Östra Sjukhuset, Röntgen

Östra Sjukhuset, Röngen

Behandlingsrum, Närhälsan

Östra Sjukhuset, Röngen

St Görans Sjukhus, Mammografienheten